امروزه داشتن وب سايت براي شركتها، موسسات و حتي اشخاص ديگر يك نياز نيست بلكه ضرورت است در عصر ارتباطات، دنياي اينترنت و وب از جمله مهمترين ابزار ارتباطي انسان در هزاره سوم است. گستردگي دسترسي به اطلاعات يك وب سايت، هزينه مناسب در مقايسه با امكاناتي كه ميتواند در اختيار كاربران خود قرار دهد و همچنين قابليت به روزرساني و مديريت آن از جمله مهمترين ويژگيهاي يك وب سايت ميباشد.
در طراحي سايت خود مي بايست به آناليز و تحليل كامل كسب و كار، ارائه طرح گرافيكي زيبا و متناسب با كسب و كار بر اساس فاز تحليل، تهيه متون متناسب و حرفه اي، برنامه نويس و خلق يك سامانه پويا براي مديريت وب سايت و مبتني بر استانداردهاي موتورهاي جستجوگر، بهينه سازي سايت بر اساس آخرين تكنيك هاي موتورهاي جستجوگر، معرفي به موتورهاي جستجو ، توجه كامل داشته باشيد. طراحي سايت در كرمان

Image result for ‫طراحي سايت‬‎

شما بايد مطمئن باشيد كه وب سايت شما كاملا حرفه اي توسط طراح سايت شما طراحي شده است. وب سايت شما در اولين بازديد كاربر مي بايست ديد درستي از تجارت و خدمات شما را به مشتري بدهد شما فقط ۳ ثانيه فرصت داريد تا نظر بازديد كننده را نسبت به شركت خود جلب نموده و بازديد كننده را به مشتري تبديل نماييد

 

Leave a comment